gallery/28b882bd68481a5637d53c1434708e5a.lock

Trafikövningsplatsen är en av Sveriges och mest uppskattade, för sin utformning och exteriör.

Är en trafikövningsplats som ligger i Grängesberg,
Ludvika kommun i Dalarna.

Trafikövningsplatsen är en av Sveriges och mest uppskattade, för sin utformning och exteriör.

Vi utbildar i huvudsak riskutbildning (halkkörning) för både personbil, lastbil.

Vi använder oss av Volvo personbil och Scania lastbil.

Till hjälp med det hala underlaget använder vi oss av den Svenska SkidCar tekniken.

Förutom den obligatoriska riskutbildning 2 kopplat till B körkortet genomför vi ett antal företagsanpassade utbildningar.

 

Enligt GDPR behöver vi samtycke från er för spara era uppgifter i vårat register, om ni bokar er utbildning hos oss så tolkar vi detta som ett samtycke från eran sida, Vi har enligt transportstyrelsens/ trafikverkets föreskrifter kravet att spara uppgifterna. Om ni har frågor får ni gärna kontakta oss. 

Vi utbildar i huvudsak riskutbildning (halkkörning) för både personbil, lastbil.

Vi använder oss av Volvo personbil och Scania lastbil.

Till hjälp med det hala underlaget använder vi oss av den Svenska SkidCar tekniken.

Förutom den obligatoriska riskutbildning 2 kopplat till B körkortet genomför vi ett antal företagsanpassade utbildningar.

 

Enligt GDPR behöver vi samtycke från er för spara era uppgifter i vårat register, om ni bokar er utbildning hos oss så tolkar vi detta som ett samtycke från eran sida, Vi har enligt transportstyrelsens/ trafikverkets föreskrifter kravet att spara uppgifterna. Om ni har frågor får ni gärna kontakta oss.

Vill ni ha en bra och lärorik utbildning? 

gallery/105046-omfvij-906